ebook Kamp, glamour, vintage. Współczesne kategorie estetyczne - Wioletta Kazimierska-Jerzyk

Kamp, glamour, vintage. Współczesne kategorie estetyczne

Czy w dzisiejszym świecie niezliczonych przedmiotów i wrażeń, mnożących się i coraz szybciej zmieniających się potrzeb kierujemy się wartościami estetycznymi? Czy też w miejsce refleksji i decyzji aksjologicznych na dobre wkroczyły doraźne recepty aplikowane przez świat reklamy i marketingową skuteczność? Terminy „kamp”, „glamour” i „vintage” - choć uchwytne w języku współczesnej estetyki jako jego wyróżniki - nie poddają się prostym wyjaśnieniom, nie dają się sprowadzić do konsumpcyjnych metek. Czy obecne sposoby komunikacji, zwłaszcza internetowej, spłycają te pojęcia? Tak. Ujmują je jako niezrozumiałe odmiany piękna, brzydoty lub kiczu, krótkotrwałe mody. Popularność kampu, glamouru i vintage wynika - jak się wydaje - w znacznym stopniu z ich pozornej niedookreśloności, a więc i podatności na arbitralne użycie. Tymczasem bardziej staranne przyjrzenie się tym kategoriom estetycznym pokazuje nie tylko ich złożoność, lecz także ugruntowuje refleksję estetyczną jako przejaw wybitnie pluralistycznego myślenia i odczuwania, skądinąd właściwego estetyce od początków kształtowania się dyskursu estetycznego. Kamp, glamour i vintage nie są estetyczną rebelią, nie są przeciw pięknu, ale sytuują się wobec niego - obrazują krytyczny stosunek do instrumentalizowania estetyki, sprowadzania jej do reguł, które należy sobie przyswoić. Kamp, glamour, vintage. Współczesne kategorie estetyczne to pierwsza monografia poświęcona tym pojęciom. Autorka najpierw rekonstruuje transdyscyplinarną perspektywę, z której te terminy stają się w ogóle zrozumiałe, a następnie zestawia je ze sobą, wydobywając ich estetyczne znaczenie. Kamp, glamour i vintage wyłaniają się z tej refleksji jako słowa nie tylko mające sens, lecz także mówiące coś ważnego o współczesnych upodobaniach - dzięki temu przestają się one jawić jako przykłady zhomogenizowanej marketingowo-internetowej nowomowy.Pisownia głównych terminów 7 Zastosowane skróty 7 Wprowadzenie 9 Główne konteksty pojawiania się i utrwalania nowych kategorii estetycznych 23 Co to znaczy „współczesne” kategorie estetyczne? 23 Upodobania nazwane, lecz trudne do zdefiniowania 39 Estetyka życia codziennego a (nowe?) kategorie estetyczne 47 Ranga estetyczności. Współczesność wobec kiczu 56 Estetyka a znaczenie dyskursu aksjologicznego 64 Charakterystyka wybranych kategorii estetycznych 71 Kamp 71 Kamp a smak i styl 71 „Kampowanie” – antecedencje kampowej wrażliwości 78 Kamp a queer 85 Kamp a manieryzm 93 Estetyzm jako perspektywa badawcza kampu 96 Kamp w miejskim pejzażu 103 Glamour 112 Glamour a piękno 112 Uroda ma w sobie coś z uroczyska… 119 Nikt nie uchwyci, czym jest glamour? 121 Glamour a kamp i drag culture 127 Ile jest glamouru i kampu w glamie? Ponownie o estetyzmie 131 Miejski glamour 140 Vintage 150 Vintage – czyli nie wiadomo co… 150 „Dobry rocznik” 154 Vintage a retro 157 Vintalgia 161 Praktykowanie vintage 165 Vintage w doświadczeniu miasta 173 Zakończenie 183 Nota bibliograficzna 189 Bibliografia 191 Spis ilustracji 209 Indeks nazwisk i terminów 211 Summary 223

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj