ebook Encyklika Ojca Świętego bł. Jana Pawła II REDMPTORIS MISSIO - Jan Paweł II,Jan Paweł

Encyklika Ojca Świętego bł. Jana Pawła II REDMPTORIS MISSIO

Encyklika Jana Pawła II Redemptoris missio (Misja Odkupiciela). Encyklika ogłoszona 7 grudnia 1990 r. Papież podkreśla w niej aktualność posłannictwa misyjnego Kościoła. Tytuł pierwszego rozdziału brzmi: Jezus Chrystus jedynym Zbawicielem. Ojciec Święty przypomina wiernym i Kościołowi o obowiązku poznawania i głoszenia Ewangelii. Omawia teologiczne podstawy ewangelizacji. Zwraca też uwagę, że obecny obszar działalności misyjnej wyznacza nie tylko geografia, ale także określone środowiska, jak imigranci, młodzież, skupiska biedy czy wielkie miasta.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj