ebook Dzieci i młodzież w obliczu współczesnych problemów i zagrożeń -

Dzieci i młodzież w obliczu współczesnych problemów i zagrożeń

"Poszczególne opracowania przygotowanej monografii potwierdzają, że człowiek jest istotą strukturalnie wpisaną w sieć relacji społecznych i jest sobą poprzez prawdę. Jedną z najbardziej elementarnych potrzeb człowieka jest potrzeba więzi z sensem, wartościami i normami. Jeżeli nikt i nic nie przekazuje podstawowej wiedzy, hierarchii wartości i sensu życia, to grozi to próżnią sensu i norm. Powrót do norm, do wartości, a tym samym do etyki stał się dla współczesnego człowieka sprawą być albo nie być. Nauka oddana bez reszty prawdzie ma być w służbie pokoju i rozwoju. Mądrość pedagogiczna wskazuje na niebezpieczeństwa. Pedagogika podkreśla, że doświadczenie sensu pracy jest możliwe, o ile jest ona w sposób pozytywny wbudowana w ogólne środowisko życia człowieka: udaną rodzinę, poczucie solidarności międzyludzkiej, kontekst społeczny, w którym szanuje się godność człowieka i w sposób wiarygodny zabiega się o sprawiedliwość.Modelowe zainteresowanie wiedzy w służbie odpowiedzialności za człowieka ukazuje inicjatywa badawczo-odkrywcza w tym zakresie, jaką ukazują poszczególni Autorzy opracowań. Treść ich prowadzi do odczytania na nowo zadań pedagogii afirmacji człowieka jako osoby. Publikacja przybliża tę istotną rolę troski i jej zadania (…) Treść recenzowanej publikacji zasługuje w pełni na uwagę i to zarówno ze względu na poziom naukowy autorów, jak i samej, ciekawej i szerokiej tematyki ich opracowań."

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj