ebook Dokumenty w zatrudnieniu na podstawie pragmatyk służbowych. Wzory i komentarze - Bogusław Przywora,Krzysztof Wojciech Baran,Ewelina Kumor-Jezierska,Żaneta Grygiel-Kaleta,Agnieszka Posłuszny,Joanna Kosiniak,Mariusz Lekston,Marcin Wujczyk,Marzena Łabędź,Andżelika Leja,Paweł Cegiełko

Dokumenty w zatrudnieniu na podstawie pragmatyk służbowych. Wzory i komentarze

Książka zawiera ponad 270 wzorów odnoszących się do stosunków zatrudnienia na podstawie pragmatyk służbowych. Wzory - przygotowane przez specjalistów prawa pracy będących jednocześnie praktykami w tej dziedzinie - obejmują zarówno dokumenty wymagane na etapie nawiązywania stosunku zatrudnienia, jego obowiązywania, jak i w przypadku, gdy jest on rozwiązywany. W zbiorze znalazły się również przykłady regulaminów i aktów wewnętrznych określających zasady zatrudniania na podstawie pragmatyk służbowych. Każdy wzór został opatrzony komentarzem omawiającym najważniejsze zagadnienia, na które należy zwrócić uwagę podczas jego stosowania. W opracowaniu można znaleźć wzory regulujące zatrudnienie na podstawie: ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury, ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Adresaci: Książka przeznaczona jest dla pracowników organów administracji publicznej, pracowników urzędów państwowych, Policji, Służby Więziennej oraz jednostek wojskowych, dla których przygotowane wzory będą stanowić dużą pomoc w dochowaniu wymaganych przepisami procedur. Opracowanie zainteresuje również radców prawnych i adwokatów obsługujących organy administracji publicznej. Publikacja zawiera wzory pism dostępne w wersji edytowalnej do pobrania ze strony www.dokumenty-na-podstawie-pragmatyk-wzory.lex.pl po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego. Wzory można modyfikować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj