ebook Demokratyczny Diament Bezpieczeństwa - budowa nowego ładu pacyficznego - Jerzy Menkes,Andżelika Kuźnar prof. SGH,Sebastian Bobowski,Bogusława Drelich-Skulska,Krzysztof Falkowski prof. SGH

Demokratyczny Diament Bezpieczeństwa - budowa nowego ładu pacyficznego

Monografia jest wynikiem współpracy między badaczami z dwóch ośrodków akademickich: Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska, dr hab. Sebastian Bobowski, prof. UEW) i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (dr hab. Krzysztof Falkowski, prof. SGH, dr hab. Andżelika Kuźnar, prof. SGH, prof. dr hab. Jerzy Menkes), prowadzonej w latach 2020–2021 w ramach grantu na badania naukowe realizowane przez międzyuczelniane zespoły badawcze pt. „Współpraca UE z azjatyckimi uczestnikami Demokratycznego Diamentu Bezpieczeństwa odpowiedzią na wyzwania dla handlu i bezpieczeństwa".

Autorzy odnoszą się do takich kwestii, jak:

  • ramy prawne współpracy między stronami oraz jej perspektywy;
  • potencjalne efekty synergii postrzegane przez pryzmat szans pochodnych zinstytucjonalizowanej współpracy;
  • główne zagrożenia dla bezpieczeństwa i potencjalna wspólna odpowiedź sojuszników na zagrożenia/wyzwania;
  • potencjał społeczno-gospodarczy Australii, Indii i Japonii na tle świata i ich strategicznych sojuszników (UE i jej państw członkowskich oraz USA) oraz strategicznych rywali (Chiny i Rosja);
  • poziom powiązań gospodarczych między Australią, Indiami, Japonią oraz ze strategicznymi sojusznikami na tle powiązań z innymi partnerami;
  • poziom konkurencyjności Australii, Indii i Japonii w handlu międzynarodowym oraz wnioski wynikające z tego faktu dla współpracy handlowej tych państw z Unią Europejską.

Podkreślić należy szczególnie nowatorski charakter podjętych rozważań, na co wskazuje szeroka perspektywa teoretyczna, z której wyłaniają się bogate badania empiryczne przeprowadzone z wykorzystaniem wielu zaawansowanych metod badawczych. Na szczególne podkreślenie zasługuje (...) interdyscyplinarność, przejawiająca się także w doborze i wykorzystaniu szerokiego spektrum zróżnicowanej literatury (...).

Dr hab. Joanna Garlińska-Bielawska, prof. UEK
Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj