ebook Pracownia chemii ogólnej i analitycznej. Skrypt dla studentów Wydziału Biologii UW (dla Wydziału Chemii UW) - Magdalena Maj-Żurawska,Elżbieta Wagner-Czauderna

Pracownia chemii ogólnej i analitycznej. Skrypt dla studentów Wydziału Biologii UW (dla Wydziału Chemii UW)

Skrypt dla studentów Wydziału Biologii UW przygotowany przez pracowników Wydziału Chemii UW. Opisane w nim ćwiczenia obejmują analizę jakościową kationów I (Al3+, NH4+, Ca2+, Mg2+) i II (Ag+, Cu2+, Fe3+, Cr3+) oraz anionów (SO42–, CO32–, C2O42–, PO43–, Cl–, I–, NO3–) wraz z reakcjami charakterystycznymi umożliwiającymi wykrywanie poszczególnych kationów i anionów. W drugiej części zawarto ćwiczenia dotyczące metod analizy ilościowej, w tym sposoby nastawiania mian roztworów, miareczkowanie kwasowo-zasadowe, kompleksometrię, oksydymetrię, a także pehametrię wraz z wyjaśnieniem podstawowych wzorów stosowanych przy obliczaniu pH roztworów. Część trzecią poświęcono spektrofotometrii. W końcowej części skryptu podano wymagania do kolokwiów oraz przykłady pytań i zadań na tych sprawdzianach.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj