ebook Meteorologiczne uwarunkowania stężenia radonu w przygruntowej warstwie powietrza w środowisku miejskim i zamiejskim - Agnieszka Podstawczyńska

Meteorologiczne uwarunkowania stężenia radonu w przygruntowej warstwie powietrza w środowisku miejskim i zamiejskim

Celem opracowania jest rozszerzenie wiedzy na temat czasowej zmienności stężenia radonu w powietrzu atmosferycznym na obszarze miasta i na terenie niezurbanizowanym oraz poszukiwanie związku tej zmienności z lokalnymi i makroskopowymi warunkami meteorologicznymi. W pracy podjęto próbę oceny wpływu poszczególnych elementów meteorologicznych na kształtowanie dynamiki zawartości radonu w powietrzu. Ocenie poddano także rolę cyrkulacji atmosferycznej determinującej dwa składowe stężenia tego radionuklidu przy gruncie.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj