ebook Atlas Kukurydza. Identyfikacja agrofagów i niedoborów pokarmowych oraz innych czynników. - Opracowanie zbiorowe

Atlas Kukurydza. Identyfikacja agrofagów i niedoborów pokarmowych oraz innych czynników.

Atlas Kukurydza to kompendium wiedzy odnośnie najważniejszych chorób, szkodników, chwastów oraz niedoborów pokarmowych, jakie możemy spotkać w uprawie kukurydzy. Rozdział chwasty zawiera informacje o 38 najważniejszych chwastach jedno- i dwuliściennych występujących w uprawie kukurydzy. W rozdziale znajdują się informacje na temat występowania oraz metod ograniczania i zwalczania chemicznego chwastów. W rozdziale choroby znajduje się 9 najważniejszych chorób kukurydzy, ich występowanie, rozwój, jak również sposoby zwalczania i ograniczania. Rozdział szkodniki poświęcony jest 37 szkodnikom najczęściej spotykanym w uprawie kukurydzy. W rozdziale zostały przedstawione opisy wyglądu, rozwoju oraz uszkodzeń przez nie powodowanych, jak również metod ograniczania i zwalczania. Rozdział niedobory zawiera informacje o niedoborach składników pokarmowych tj. azot, fosfor, potas, magnez, siarka, wapń, cynk, bor, mangan i miedź oraz ich znaczeniu w budowaniu plonu przez kukurydzę. W rozdziale znajdują się również opisy objawów niedoborów, które są pomocne w ich identyfikacji. W publikacji znajdują się również fazy rozwojowe kukurydzy, które są pomocne w identyfikacji czynników zagrażających uprawie kukurydzy i pomagają ustalić termin ich zwalczania. W wydaniu książkowym Atlasu Kukurydza znajduje się część poświęcona Integrowanej ochronie kukurydzy, gdzie zostały zawarte zalecenia i organizmy pożyteczne w ochronie kukurydzy. W rozdziale poświęconym uszkodzeniom herbicydowym znajdują się informacje na temat występowania najważniejszych uszkodzeń powodowanych przez herbicydy, jak również ich wpływ na plon oraz objawy. Natomiast w rozdziale poświęconym anomaliom poruszone zostały zagadnienia związane z występowaniem innych objawów, które mogą wpływać na plon lub budzić wątpliwości na temat ich szkodliwości. Do takich czynników należą m.in. kolbowiechy, wielopalczastostość, nierównomierne wschody, susza czy odchylanie się koszulek. Rozdział dotyczący monitoringu agrofagów i niedoborów zawiera informacje na temat sposób i metod monitorowania upraw w kukurydzy.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj