ebook Addenda do dziejów oświaty. Z badań nad prasą drugiej połowy XX i początków XXI wieku - Iwonna Michalska,Grzegorz Michalski

Addenda do dziejów oświaty. Z badań nad prasą drugiej połowy XX i początków XXI wieku

Niniejsza książka tematycznie wyrasta z podjętego kilka lat wcześniej projektu badawczego, którego rezultatem były wydane w 2010 r. trzy publikacje pt. Czasopiśmiennictwo XIX i początków XX wieku jako źródło do dziejów wychowania, poświęcone problemowi czasopiśmiennictwa jako źródła do historii edukacji i nawiązuje do niego. Jest ona trzecią z monografii, w których zostały zamieszczone artykuły, przedstawiające możliwości czerpania wiedzy z różnorodnych wydawnictw ciągłych, ukazujących się w XIX, XX i początkach wieku XXI. Wydawany tom należy traktować jako suplement poszerzający „listę” periodyków, których zawartość treściowa może służyć odkrywaniu edukacyjnej przeszłości.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj