ebook EDUKACJA MIĘDZYKULTUROWA W WARUNKACH KULTURY GLOBALNEJ. OD ROZWAŻAŃ DEFINICYJNYCH DO PRAKTYCZNYCH ZASTOSOWAŃ t.2 -

EDUKACJA MIĘDZYKULTUROWA W WARUNKACH KULTURY GLOBALNEJ. OD ROZWAŻAŃ DEFINICYJNYCH DO PRAKTYCZNYCH ZASTOSOWAŃ t.2

  • Autorzy:
  • Wydawnictwo:

    FNCE

  • Format:PDF
Świat, w którym żyjemy, oplata sieć wzajemnych zależności. Z pozoru mogą się one wydawać bardzo zawiłe, ale ich zrozumienie ma dla każdego z nas ogromne znaczenie. Bez świadomości tego, jaka jest otaczająca nas rzeczywistość i jakie mechanizmy nią rządzą, nie będziemy bowiem zdolni do budowania szczęśliwej przyszłości. Uczestniczenie w globalnym, wielokulturowym świecie, wymaga od nas silnego i dojrzałego poczucia tożsamości oraz wiedzy o innych, często odległych geograficznie kulturach, obyczajach i procesach społecznych. Wiedzę tę czerpiemy z edukacji międzykulturowej. Edukacja w zakresie międzykulturowości dąży do wzajemnego wzbogacenia się różnych kultur, odrzucając sterowanie i kontrolę istnienia obok siebie. Jej podstawowym celem jest wnikanie w odrębne kultury oraz wzajemne się porównywanie, co wpływa na wzmocnienie własnej tożsamości, pozwalając w ten sposób na kształtowanie umiejętności odpowiedzialnego tworzenia i modelowania własnej kultury wraz z kształtowaniem się postawy tolerancji i uznania dla odmiennych kultur.1 Zadaniem edukacji międzykulturowej jest kreowanie potrzeby wychodzenia na pogranicza kulturowe oraz wzbudzanie potrzeb poznawczych i emocjonalnych, takich jak: wymiana wartości czy tolerancja. Ma ona sprzyjać otwartości wobec świata i porozumiewania się w skali międzynarodowej ludzi różnych ras, religii, narodowości, tradycji.2 Warto jednak podkreślić, że tylko człowiek kochający swój regionalny krajobraz i kulturę, może w pełni odczuć zarówno piękno swojej wielkiej ojczyzny, jak i kulturę ogólnoludzką. Osoby, które są silnie zakorzenione w kulturze lokalnej, regionalnej, narodowej i europejskiej, w każdym regionie świata będą czuły się jak w swoim rodzinnym domu.3 Wizerunek swojej małej ojczyzny budujemy już od najmłodszych lat, kiedy poznajemy tradycje regionalne, odkrywając bogactwo oraz wielowymiarowość regionalnego dziedzictwa kulturowego. Dbanie o nasze korzenie, o naszą małą ojczyznę, poprzez odpowiednie wychowanie w rodzinie, przedszkolu, szkole i społeczeństwie, jest dziś szczególnie ważne z uwagi na świat, w którym zacierają się granice pomiędzy kulturami, tworząc jedną, wielką, globalną przestrzeń kulturową.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj