ebook Działania społeczne w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego - Andrzej Pieczywok

Działania społeczne w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego

Monografia określa istotę i obszary poznawcze działań społecznych w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego oraz identyfikuje najważniejsze obszary (i podmioty – instytucje), które wpływają na rzecz bezpieczeństwa społecznego i socjalnego człowieka. Publikacja przybliża organizację systemu bezpieczeństwa publicznego i główne instytucje realizujące zadania na jego rzecz oraz wpływ procesów demograficznych i migracyjnych na bezpieczeństwo państwa. Ponadto charakteryzuje główne elementy, które mają wpływ na ochronę i utrwalanie tożsamości narodowej, a także najważniejsze zagrożenia i wyzwania wpływające na poczucie bezpieczeństwa obywateli, w tym bezpieczeństwa zdrowotnego i żywnościowego. Określają też najważniejsze formy i metody edukacji w tym zakresie

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj