ebook Dyplomatyczne dzieje PRL w latach 1956-1989 - Andrzej Skrzypek

Dyplomatyczne dzieje PRL w latach 1956-1989

W tej książce czuje się warsztat zawodowego historyka, rasowego majstra, bo widzącego opisywaną materię w kontekście dziejów europejskich. Talent narratora i świetna znajomość najważniejszej literatury obcej oraz całej biblioteki źródeł i tekstów w języku polskim (o jakże różnej proweniencji i walorach) umożliwiły narodziny książki wielkiej, choć skromnej objętościowo w stosunku do tematu ogromnego. Raz po raz prof. Andrzej Skrzypek daje do zrozumienia, że Polska i jej polityka zagraniczna były, są i będą częścią polityki europejskiej, nieraz nawet interesów globalnych, ważne, że jest jej dany szczęśliwy powrót w nurt – obiektywnie trudnej – podmiotowości. Publikacja powstała we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Oficyną Wydawniczą ASPRA.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj