Drgania i hałas w inżynierii maszyn

Publikacja ta, napisana przez profesora Politechniki Wrocławskiej – Wydział Mechaniczny, odnosi się do istotnych inżynierskich zagadnień dotyczących drgań maszyn oraz redukcji hałasu.
W książce „Drgania i hałas w inżynierii maszyn” Czytelnik będzie mógł przeczytać m.in. na temat:
opisu teoretycznego drgań o jednym oraz wielu stopniach swobody;  modelowaniu drgań i metod obliczeniowych stosowanych w analizie drgań maszyn – metody symulacyjne, MES;  metodach pomiaru drgań maszyn oraz pomiaru emisji hałasu maszyn i urządzeń; czynnych i biernych metodach redukcji drgań i hałasu.    Książka zawiera przykłady zastosowania metod badawczych oraz redukcji drgań hałasu.
Podręcznik jest przeznaczony zarówno dla studentów wyższych uczelni technicznych na kierunkach Mechanika czy Budowa i eksploatacja maszyn, a także praktyków – inżynierów diagnostów maszyn i urządzeń czy służb BHP w zakładach przemysłowych.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj