ebook Dostęp do informacji publicznej w praktyce jednostek samorządu terytorialnego - Joanna Wyporska-Frankiewicz,Agnieszka Piskorz-Ryń,Elżbieta Jarzęcka-Siwik

Dostęp do informacji publicznej w praktyce jednostek samorządu terytorialnego

W książce wyczerpująco opisano zagadnienia związane z udostępnieniem informacji publicznej na wniosek. Autorki przybliżyły takie zagadnienia jak: katalog podmiotów uprawnionych i zobowiązanych do udostępniania informacji publicznej, zasady udostępniania informacji publicznej, ograniczenie dostępu do informacji publicznej, weryfikacja rozstrzygnięć podejmowanych na skutek wniosku o udostępnienie informacji publicznej w postępowaniu odwoławczym i sądowoadministracyjnym, informacja publiczna w orzecznictwie sądów administracyjnych. Poradnik zawiera rozbudowane wzory pism, które mogą być wykorzystane w codziennej praktyce organów administracji publicznej. Adresaci: Książka jest przeznaczona dla wszystkich, którzy w codziennej praktyce stykają się z problematyką dostępu do informacji publicznej: sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników, doradców podatkowych, a także pracowników administracji publicznej, działów kadr i zasobów ludzkich.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj