ebook Dokumentacja ochrony danych osobowych ze wzorami - Damian Karwala,Paweł Tobiczyk,Paweł Fajgielski,Dominik Lubasz,Marlena Sakowska-Baryła,Mariusz Jagielski,Paulina Komorowska,Marta Otto,Artur Cieślik,Katarzyna Palka-Bartoszek

Dokumentacja ochrony danych osobowych ze wzorami

Prezentowana książka zawiera liczne przykłady, które pomogą czytelnikowi w zrozumieniu wymagań w zakresie dokumentacji ochrony danych osobowych, oraz praktyczne wskazówki ułatwiające ich realizację. W publikacji zamieszczono także wzory oraz instrukcje krok po kroku wyjaśniające, w jaki sposób wypełnić dany wzór i dostosować go na własne potrzeby. Zarówno część opisowa, jak i wzory zostały opracowane na podstawie najnowszych przepisów z dziedziny ochrony danych osobowych (nie tylko RODO) i uwzględniają ostatnio wydane wytyczne i interpretacje przez polskie i europejskie organy ochrony danych osobowych. W opracowaniu omówiono m.in. następujące zagadnienia: politykę ochrony danych osobowych, ocenę (szacowanie) ryzyka, rejestr czynności przetwarzania i rejestr kategorii czynności przetwarzania, dokumentację naruszeń ochrony danych osobowych, dokumentację audytów wewnętrznych, wzory zgód i klauzul informacyjnych, dokumentację pracownicza, w tym wzór umowy powierzenia danych, obowiązkowa dokumentacja w przypadku monitoringu. Książka została napisana przez autorów zajmujących się ochroną danych osobowych, zarówno naukowo, jak i mających doświadczenie praktyczne w zakresie funkcjonowania podmiotów przetwarzających dane osobowe.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj