ebook Dobre praktyki resocjalizacyjne w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich w Polsce -

Dobre praktyki resocjalizacyjne w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich w Polsce

„Poprawczak” w potocznym odbiorze kojarzony jest z więzieniem dla nieletnich, z miejscem przetrzymywania groźnych nieletnich bandytów. Lektura książki całkowicie obala ten stereotyp. Poznajemy nieletnich przestępców od strony ich tragicznej historii rodzinnej, przejawianych przez nich deficytów psychicznych oraz społecznych, ale przede wszystkim lektura książki pozwala poznać wszechstronność realizowanych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich programów resocjalizacyjnych. W książce znajdujemy opis pogrupowanych tematycznie programów realizowanych przez kadrę resocjalizacyjną. Są to programy związane z: czasem wolnym (kajakarstwo, windsurfing, obozy rowerowe, itp.), opieką nad zwierzętami (animaloterapia), wykorzystaniem teatru, muzyki, plastyki, socjoterapii, promowaniem życia rodzinnego (np. opieka nad fantomem dziecka), wykorzystaniem wolontariatu (nieletni opiekują się m. in. niepełnosprawnymi dziećmi) i wiele innych. Publikacja adresowana jest zarówno do praktyków (gotowe scenariusze zajęć, „kopalnia” pomysłów), jak i teoretyków-naukowców (psychologów i pedagogów resocjalizacyjnych oraz studentów tych kierunków). Praca powstała pod patronatem honorowym Ministra Sprawiedliwości.Spis treści Od Redaktorów tomu (Maciej Bernasiewicz, Monika Noszczyk-Bernasiewicz) | 11 Rozdział 1. Formy aktywnego spędzania czasu wolnego (od rekreacji po praktyczne zdobywanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) Bezpieczne kajakarstwo | 19 Jacek Maćkowski, Tomasz Bodnar (ZP w Kcyni) Biwak o charakterze socjoterapeutycznym i rekreacyjno-turystycznym | 30 Dariusz Kołnierzak (SdNiZP w Warszawie-Falenicy) Koło turystyczne | 35 Gracjan Kozakiewicz, Arkadiusz Nawojowski (ZPiSdN w Świdnicy) Program krajoznawczy „Cudze chwalicie… – odkrywamy Mazowsze” | 40 Elżbieta Wąsowska (ZPiSdN w Mrozach) Koła zainteresowań | 45 Mieczysław Luchowski, Andrzej Schmidt, Jacek Duda, Wojciech Kaszuba, Arkadiusz Siuchniński (ZP w Szubinie) Program wychowawczy obozu rekreacyjno-sportowego | 50 Tomasz Kobierski, Piotr Błanek (ZP w Tarnowie) „Poznaj swój kraj, poznaj najbliższą okolicę” | 54 Krzysztof Kubiak (ZP w Trzemesznie) Imprezy sportowe | 59 Adam Janas, Jerzy Cibor, Piotr Kocyła (ZP w Jerzmanicach-Zdroju) Sporty siłowe | 68 Przemysław Budziszewski, Andrzej Jara (ZP w Trzemesznie) Koło sportowe | 72 Grzegorz Paczkowski, Robert Siwa (ZP w Trzemesznie) Sekcja piłki nożnej | 79 Paweł Rogalski (ZP w Witkowie) Sporty ekstremalne i turystyka | 86 Andrzej Janka (ZP w Witkowie) Rozdział 2. Animaloterapia Program terapii zajęciowej z elementami dogoterapii | 93 Grzegorz Dzwonkowski (ZP w Sadowicach) Terapia i wychowanie z udziałem koników polskich | 96 Sławomir Walczuk (ZPiSdN w Laskowcu) Program edukacyjno-terapeutyczny „Animals” | 101 Paulina Trzaska, Magdalena Szułakiewicz, Tomasz Nieroda, Barbara Kujawska, Renata Franczak-Zielińska (ZP w Tarnowie) Terapia z udziałem małych zwierząt | 105 Bogusława Łukasiewicz, Marek Łukasiewicz (SdN w Gackach) Rozdział 3. Arteterapia i socjoterapia „Terapia przez sztukę” (plastykoterapia) | 113 Bożena Lewszuk (ZPiSdN w Laskowcu) Teatrzyk kukiełkowy „Karton Teatr” i „Wiosenne Spotkania Teatralne” | 118 Grażyna Frankowicz, Wojciech Frankowicz (ZPiSdN w Świdnicy) Film resocjalizujący | 121 Bogusława Łukasiewicz (SdN w Gackach) „Dźwięki nowego życia” – terapia dźwiękiem | 126 Bogusława Łukasiewicz, Marek Łukasiewicz (SdN w Gackach) Ogólnopolski Konkurs Literacki „Ścieżki mojego świata” | 130 Jan Spaulenok (ZPiSdN w Laskowcu) „Rapmania” – konkurs muzyczny | 140 Anna Gołębiewska, Aneta Matyja (ZPiSdN w Laskowcu) Program terapii zajęciowej | 146 Jolanta Sobocińska (ZPiSdN w Mrozach) Biblioterapia w mikrosystemie wychowawczym schroniska dla nieletnich | 152 Edyta Masternak (SdN w Dominowie) Zajęcia wspierające rozwój artystyczny uczniów | 159 Kamila Kudelska (SdN w Dominowie) Zajęcia z fotografii i filmu | 164 Łukasz Staszewski (ZP w Trzemesznie) Program wychowawczy „Rozwijam się” | 172 Grażyna Frankowicz (ZPiSdN w Świdnicy) Program „Jestem ważny. To moje życie” | 176 Wanda Piersa, Aneta Matyja (ZPiSdN w Laskowcu) Oddziaływania socjoterapeutyczne | 186 Magdalena Bloch-Kaczka, Katarzyna Lewandowska, Tomasz Wach , Agnieszka Włodarczyk-Dziadosz (SdN w Dominowie) Rozdział 4. Promowanie udanego życia rodzinnego „Kochać odpowiedzialnie” | 199 Anna Gołębiewska, Aneta Matyja (ZPiSdN w Laskowcu) Program edukacyjno-terapeutyczny „I ja zostanę Tatą” | 210 Grzegorz Dzwonkowski (ZP w Sadowicach) „Rodzina w życiu człowieka” | 215 Renata Wiśniewska (SdNiZP w Warszawie-Falenicy) ,,Będę kochanym i kochającym tatą” | 222 Maria Ciosek (ZPiSdN w Głogowie) „Rodzinne spotkanie z rodzicami” | 227 Ewelina Lubartowicz, Irena Mysakowska (ZP w Barczewie) Rozdział 5. Resocjalizacja poprzez wolontariat Program „Pomocna dłoń” | 233 Aneta Matyja, Wanda Piersa (ZPiSdN w Laskowcu) Program „Jesteśmy sobie potrzebni” | 240 Grzegorz Dzwonkowski (ZP w Sadowicach) Działalność w środowisku otwartym – od survivalu przez działalność na rzecz dzieci po prace konserwatorskie na zamku | 244 Andrzej Tomczyk, Szymon Bolik (ZPiSdN w Raciborzu) „Budujemy falenicką studnię w Sudanie Południowym” | 251 Emilia Lenarczyk (SdNiZP w Warszawie-Falenicy) Program „Twórczy wolontariat” | 254 Alina Kowalska (ZPiSdN w Głogowie) Wczoraj współpraca, dziś wolontariat | 258 Jacek Parański, Mateusz Wójcicki (ZP w Jerzmanicach-Zdroju) Program prac na rzecz środowiska „Poprawni” | 263 Katarzyna Kula (ZP w Ostrowcu Świętokrzyskim) Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP „Zryw” | 268 Katarzyna Kula (ZP w Ostrowcu Świętokrzyskim) Program „Wolontariat” | 271 Grzegorz Dzwonkowski (ZP w Sadowicach) Zlot Drużyn Harcerskich „Nieprzetartego Szlaku” w Funce | 275 Roman Kociałkowski, Mariusz Rzadkiewicz (ZP w Szubinie) Program profilaktyczno-resocjalizacyjny „Jestem potrzebny” | 278 Wojciech Frankowicz, Grażyna Frankowicz (ZPiSdN w Świdnicy) Rozdział 6. Profilaktyka uzależnień Program profilaktyczno-terapeutyczny „Szansa” | 285 Katarzyna Kula (ZP w Ostrowcu Świętokrzyskim) „Zintegrowany Program Profilaktyczny” | 289 Aneta Grzegorczyk, Marzena Słaboń (ZPiSdN w Zawierciu) Rozdział 7. Bezpieczeństwo wychowanków oraz kadry resocjalizacyjnej Program grupy wstępnej (adaptacyjnej) | 295 Maciej Rutkowski (ZP w Białymstoku) Program zajęć socjokorekcyjnych realizowany z nieletnimi umieszczonymi w izbie przejściowej | 303 Magdalena Bloch-Kaczka, Katarzyna Lewandowska, Tomasz Wach , Agnieszka Włodarczyk-Dziadosz (SdN w Dominowie) „Program przeciwdziałania ucieczkom” | 312 Maria Polakiewicz, Henryk Florczak (ZP w Jerzmanicach-Zdroju) „Program wychowawca stażysta” | 321 Jacek Tyc, Henryk Florczak, Jacek Parański (ZP w Jerzmanicach-Zdroju) Rozdział 8. Usamodzielnianie wychowanków opuszczających placówkę i opieka następcza Program „Od wykluczenia do usamodzielnienia” | 331 Grzegorz Dzwonkowski (ZP w Sadowicach) Program „Nie boję się wolności” | 337 Aneta Matyja, Anna Gołębiewska, Cezary Łomiak (ZPiSdN w Laskowcu) Program „Od pozorów ku realności” | 350 Maciej Rutkowski (ZP w Białymstoku) Przygotowanie wychowanków do kontaktów z instytucjami rynku pracy i pomocy społecznej | 357 Arkadiusz Świątek Brzeziński, Piotr Jachimowski (SdN w Chojnicach) Mikrosystem wychowania resocjalizującego grupy o charakterze półotwartym | 360 Jacek Tyc (ZP w Jerzmanicach-Zdroju) Grupa hostelowa | 372 Arkadiusz Nawojowski, Gracjan Kozakiewicz, Arkadiusz Twaróg (ZPiSdN w Świdnicy) Program „Chcę być samodzielny” | 378 Tomasz Kobierski, Łukasz Bielko, Piotr Błanek, Mateusz Suruło, Piotr Dębowski, Mariusz Kulig, Barbara Kujawska, Natalia Katra (ZP w Tarnowie) „Być żołnierzem” | 386 Łukasz Staszewski (ZP w Trzemesznie) Rozdział 9. Kontrowersje wokół resocjalizacji w środowisku zamkniętym Czy zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich są w Polsce potrzebne? | 395 Monika Noszczyk-Bernasiewicz, Maciej Bernasiewicz (Uniwersytet Śląski w Katowicach) Bibliografia | 409 Summary | 413 Zusammenfassung | 414

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj