ebook Diagnoza dysleksji Najważniejsze problemy -

Diagnoza dysleksji Najważniejsze problemy

  • Autorzy:
  • Wydawnictwo:

    Harmonia

  • Format:MOBI
Książka w usystematyzowany sposób przedstawia problemy związane z diagnozowaniem dysleksji. Adresowana jest przede wszystkim do praktyków – psychologów, pedagogów i logopedów, którzy profesjonalnie zajmują się diagnozą tego zaburzenia i innych trudności szkolnych. Prezentowana tu wiedza i rozważania praktyczne mogą być interesujące także dla nauczycieli i rodziców dzieci z problemami w uczeniu się. Wiele przydatnych i aktualnych, a wręcz najnowszych informacji znajdą tu studenci psychologii i pedagogiki oraz wszystkich specjalności pedagogicznych, a także studenci studiów podyplomowych związanych z pomocą psychologiczną i terapią pedagogiczną.Część I. Podstawy diagnozy dysleksji Fakty, mity i kontrowersje wokół diagnozy dysleksji (Marta Bogdanowicz) Neurobiologiczne podstawy dysleksji (Anna Grabowska, Katarzyna Jednoróg) Dlaczego nie znamy (całej) prawdy o dysleksji - czyli rozważania o metodologii badań (Grażyna Krasowicz-Kupis) Część II. Diagnoza objawów dysleksji Diagnozowanie czytania (Krystyna Sochacka) Umiejętność pisania i możliwości jej diagnozowania (Pietras Izabela) Aspekt językowy trudności w nabywaniu przez dzieci umiejętności pisania (Maria Przybysz-Piwko) O błędach w pisowni identyfikowanych jako symptomy zaburzeń funkcji słuchowych (Urszula Mirecka) Przegląd narzędzi diagnostycznych do oceny czytania i pisania stosowanych w polskim poradnictwie (Małgorzata Kostka-Szymańska, Grażyna Krasowicz-Kupis, Izabela Pietras) Część III. Diagnoza funkcji poznawczych Badanie funkcji językowych w dysleksji (Grażyna Krasowicz-Kupis) Problem diagnozowania sprawności intelektualnych w dysleksji (Grażyna Krasowicz-Kupis, Katarzyna Wiejak) Diagnozowanie funkcji wzrokowych w dysleksji (Katarzyna Gruszczyńska, Grażyna Krasowicz-Kupis) Ocena procesów pamięciowych w diagnozie dysleksji (Agnieszka Kaliszewska) Diagnozowanie stanu słuchu fonemowego (Małgorzata Rocławska-Daniluk, Joanna Jatkowska) Część IV. Diagnoza dysleksji – ważne zmienne dodatkowe Leworęczność a dysleksja w świetle współczesnych badań (Małgorzata Gut) Ocena poziomu graficznego pisma dzieci w wieku 7–13 lat (Aneta Domagała, Urszula Mirecka) Dysleksja i płeć (Jadwiga Wrońska) Gotowość szkolna – ciekawość, aktywność, samodzielność (Elżbieta Koźniewska)

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj