ebook Diagnostyka prenatalna USG/ECHO. Zaburzenia czynnościowe w układzie krążenia płodu - Maria Respondek-Liberska

Diagnostyka prenatalna USG/ECHO. Zaburzenia czynnościowe w układzie krążenia płodu

Kolejna publikacja z serii Diagnostyka prenatalna USG/ECHO niezbędna w codziennej praktyce. Dotyczy zmian w układzie krążenia płodu, które nie wymagają interwencji chirurgicznej. Bogaty, unikatowy materiał ilustracyjny jest istotnym walorem merytorycznym tej publikacji. Profesor Maria Respondek-Liberska - znana i ceniona specjalistka - dzieli się swoją wiedzą z lekarzami zajmującymi się kobietą w ciąży i noworodkiem – położnikami, neonatologami i pediatrami.Wykaz skrótów 9 CZĘŚĆ OGÓLNA 11 1. Wprowadzenie 13 2. Zasady opisywania prenatalnego badania USG i ECHO oraz zasady wnioskowania u płodu z podejrzeniem anomalii 14 CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 21 3. Dysproporcja w obrazie czterech jam serca oraz dużych naczyń 23 4. Niedomykalność zastawki trójdzielnej u płodu z prawidłową budową serca 27 5. Niedomykalność zastawki trójdzielnej i niedomykalność zastawki mitralnej przy prawidłowej budowie serca płodu 33 6. Izolowana czynnościowa niedomykalność zastawki mitralnej 36 7. Izolowana czynnościowa niedomykalność zastawki pnia płucnego u płodu z prawidłową budową serca 38 8. Niedomykalność zastawki aorty u płodu z prawidłową budową serca 42 9. Fałszywe obrazy koarktacji aorty w III trymestrze ciąży 45 9.1. Przypadek 1: fałszywie dodatni obraz koarktacji aorty u płodu – zdrowy noworodek 45 9.2. Przypadek 2: fałszywie dodatni obraz koarktacji aorty u płodu, ale z wysiękiem w osierdziu; próba terapii przeciwzapalnej u płodu – zdrowy noworodek 49 9.3. Przypadek 3: koarktacja aorty u płodu; weryfikacja wstępnej diagnozy w ośrodku kardiologii prenatalnej – stenoza zastawki aorty u płodu, potwierdzona u noworodka 51 9.4. Przypadek 4: koarktacja aorty – prenatalna diagnoza fałszywie ujemna czy powstanie koarktacji w okresie noworodkowym 52 9.5. Podsumowanie 53 10. Anomalie ścian serca płodu 56 10.1. Przypadek 1: uchyłek ściany prawego przedsionka 58 10.2. Przypadek 2: tętniak dolnej części przegrody międzykomorowej u płodu 60 11. Kardiomiopatia przerostowa oraz kardiomiopatia gąbczasta (niescalony mięsień lewej komory) 62 11.1. Przypadek 1: kardiomiopatia przerostowa u płodu, a u niemowlęcia kardiomiopatia gąbczasta 63 12. Bright spot – ognisko hiperechogeniczne w sercu płodu 66 12.1. Przypadek 1: bright spot u płodu, noworodek zdrowy 66 12.2. Przypadek 2: bright spot i wcześniak 67 13. Struna ścięgnista u płodu i noworodka 71 14. Skurcze dodatkowe u płodu 74 15. Przejściowe przymknięcie się przewodu tętniczego w III trymestrze ciąży 82 16. Anomalie otworu owalnego u płodu 86 17. Kardiomegalia i ocena wielkości serca płodu 95 18. Ocena przepływów krwi w naczyniach płuc w prenatalnym badaniu echokardiograficznym – znaczenie nieprawidłowych przepływów 99 19. „Podwyższone opory płucne” u płodu 107 20. Niewydolność krążenia płodu 115 20.1. Patomechanizm niewydolności krążenia u płodu 120 20.2. Monitorowanie płodu z niewydolnością krążenia 121 20.3. Terapia niewydolności krążenia u płodu 124 21. Zespół lustrzany 127 22. Ocena przepływu płynu owodniowego w górnym odcinku układu oddechowego i pokarmowego w prenatalnym badaniu ultrasonograficznym metodą Dopplera – Rafał Zieliński, Maria Respondek-Liberska 130 23. Współpraca kardiologa prenatalnego z położnikiem 142 24. Współpraca kardiologa prenatalnego z neonatologiem 144 25. Rola pourodzeniowego monitorowania dziecka po prenatalnej diagnostyce kardiologicznej 146 Skorowidz 147

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj