ebook Deterministyczne procedury obliczeniowe tomografii grawitacyjnej we współrzędnych ortogonalnych i sferycznych - Stanisław Bednarek

Deterministyczne procedury obliczeniowe tomografii grawitacyjnej we współrzędnych ortogonalnych i sferycznych

W monografii przedstawiono autorskie metody obliczeń, które pozwalają na wyznaczenie gęstości mas w zadanym obszarze na podstawie pomiarów przyspieszenia siły ciężkości, wykonanych na zewnątrz tego obszaru. Szczegółowo rozpatrzono obszary o kształcie prostopadłościennym i kulistym z różnymi wariantami ich podziału na elementy skończone. Podano też wzory na oszacowanie niepewności otrzymywanych wyników. Publikacja dotyczy intensywnie rozwijanej w ostatnich latach dziedziny badań o dużym potencjale aplikacyjnym. Według rozpoznania bibliograficznego z kwietnia 2020 roku jest pierwszym opracowaniem tego tematu w języku polskim. Książka może być użyteczna dla fizyków, geofizyków, geodetów, specjalistów zajmujących się geologią poszukiwawczą i obronnością kraju, a także dla informatyków.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj