ebook Determinanty regionalnych zmian w sektorze produkcji trzody chlewnej w Polsce - Benedykt Pepliński

Determinanty regionalnych zmian w sektorze produkcji trzody chlewnej w Polsce

Zachodzące we współczesnej gospodarce procesy społeczno-gospodarcze prowadzą do znacznego zróżnicowania rozwoju regionalnego w większości aspektów życia gospodarczego. Widoczne są także w pogłowiu trzody chlewnej i loch. Celem głównym opracowania było rozpoznanie i identyfikacja czynników determinujących zmiany pogłowia trzody chlewnej i loch w Polsce w ujęciu regionalnym. Podporządkowano mu osiem celów szczegółowych oraz cztery hipotezy badawcze. Podstawowy zakres czasowy analiz na poziomie wojewódzkim obejmował okres 1960–2018, a w analizach na poziomie powiatowym lata: 1960, 1973, 1996 i 2010.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj