ebook Czasowa i przestrzenna zmienność warunków pluwiometrycznych okresu wegetacyjnego w środkowowschodniej Polsce - Elżbieta Radzka,Katarzyna Rymuza

Czasowa i przestrzenna zmienność warunków pluwiometrycznych okresu wegetacyjnego w środkowowschodniej Polsce

W warunkach klimatycznych Polski opady atmosferyczne są podstawowym źródłem wody dla roślin. Obok temperatury powietrza i warunków radiacyjnych są najważniejszym czynnikiem plonotwórczym. Studia badawcze dotyczące zmienności opadów atmosferycznych są dość liczne, jednakże w związku ze wzrostem częstości występowania zjawisk ekstremalnych szczególnie w skali lokalnej, problematyka ta jest ciągle aktualna i bardzo ważna w kontekście szeroko omawianego postępującego globalnego ocieplenia i pogłębiających się niedoborów wodnych.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj