ebook Czasopiśmiennictwo przeszłość i teraźniejszość, t.1 -

Czasopiśmiennictwo przeszłość i teraźniejszość, t.1

Dzieje prasy zawsze cieszyły się – i nadal cieszą – zainteresowaniem badaczy, ponieważ jej rozwój i zawartość są świadectwem wszelkich zmian zachodzących w życiu społecznym, kulturalnym i politycznym państwa i narodu. Prasa, jako najstarsze medium, nieustannie bierze udział w procesie komunikowania masowego, zgodnie z celami wynikającymi z przyjętego w danym czasie systemu wartości, istniejącymi uwarunkowaniami społeczno-ekonomicznymi oraz występującymi potrzebami i interesami społecznymi. Prasa jest więc częścią systemu medialnego, na który składają się wszelkie relacje komunikacyjne, czyli tworzenie, gromadzenie, przekazywanie i odbieranie informacji, oparte na technicznych środkach komunikowania, zdolnych tworzyć regularne przekazy adresowane do masowego audytorium.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj