ebook Ćwiczenia laboratoryjne z techniki cyfrowej - Damian Bisewski

Ćwiczenia laboratoryjne z techniki cyfrowej

Niniejszy skrypt jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów uczelni technicznych, kształcących się na kierunkach: elektronika, elektrotechnika, informatyka, telekomunikacja. Zawiera on zbiór ćwiczeń laboratoryjnych, które można realizować w ramach przedmiotów takich, jak np.: technika cyfrowa, układy logiczne oraz systemy cyfrowe. Informacje podane w skrypcie stanowią uzupełnienie wiedzy teoretycznej, uzyskanej przez studentów w ramach zajęć wykładowych oraz ćwiczeń tablicowych z wyżej wymienionych przedmiotów, natomiast przykłady prezentowanych ćwiczeń laboratoryjnych pozwalają na wstępną weryfikację wiedzy, zdobytej przez studentów przy realizacji zadań praktycznych. Zakres tematyczny skryptu obejmuje różne obszary techniki cyfrowej, a jednocześnie w jego treści można odnaleźć zadania o zróżnicowanym poziomie trudności: od elementarnych układów logicznych, poprzez podstawowe układy arytmetyczne, komutacyjne i sekwencyjne, aż do zaawansowanych układów generatorów sygnałowych oraz przetworników analogowo-cyfrowych i cyfrowo-analogowych. Opis poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych, zawartych w skrypcie, jest bardzo szczegółowy.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj