ebook Charakter prawny mapy cyfrowej - Marlena Jankowska

Charakter prawny mapy cyfrowej

Monografia stanowi pierwsze w Polsce tak szczegółowe omówienie ochrony autorskoprawnej map cyfrowych i jej składowych. Przedmiotem rozprawy jest krytyczna analiza istniejącej regulacji prawa autorskiego oraz ukazanie wad ram konstrukcyjnych wybranych instytucji, których usunięcie mogłoby się przyczynić do szerszej, pewniejszej ochrony tych dóbr. W publikacji autorka wyjaśnia: czy elementy składowe mapy, takie jak: dane rastrowe, dane wektorowe, nazwy geograficzne, czcionka, są objęte ochroną prawa autorskiego, jaki jest status mapy jako materiału urzędowego, czy mapa cyfrowa to nowa kategoria autorskoprawna. Adresaci: Książka przeznaczona jest dla praktyków prawa oraz pracowników: administracji rządowej oraz samorządowej odpowiedzialnych za prowadzenie i udostępnianie map, przedsiębiorstw produkujących mapy, produkty mapowe, nawigacje i geodane, a także branży geodezyjnej i szeroko pojętego przemysłu kosmicznego.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj