ebook Cesarskie bagnety - George Nafziger

Cesarskie bagnety

Taktyka napoleońskich baterii, batalionów i brygad na podstawie regulaminów z epoki

Poniższe opracowanie jest jednym z najwybitniejszych dzieł dr Nafzigera, zdecydowanie przełomową pracą, która jest jednym z pierwszych opracowań przedstawiającym tak szeroki obraz taktyki czasów napoleońskich. Autor skupił się w niej na porównaniu wszystkich najważniejszych armii epoki w każdym z trzech rodzajów broni. Ze zrozumiałych względów najwięcej miejsca poświęcił piechocie, następnie kawalerii, a artyleria doczekała się jednego, za to bardzo obszernego rozdziału.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj