ebook Ceny transferowe. Nowe zasady dokumentacji - Tomasz Kosieradzki,Radosław Piekarz

Ceny transferowe. Nowe zasady dokumentacji

W książce w sposób kompleksowy przedstawiono problematykę cen transferowych w praktyce przedsiębiorców i organów podatkowych. Uwzględniono rewolucyjne zmiany dotyczące cen transferowych, które wejdą w życie 1 stycznia 2017 roku. Do poruszonych tu zagadnień należą m.in. metody ustalania cen transferowych, przygotowanie dokumentacji i opracowanie analizy porównawczej. Szczegółowo omówiono aktualne aspekty prawne dotyczące cen transferowych, takie jak restrukturyzacja działalności gospodarczej, przygotowanie tzw. opisu transakcji czy identyfikacje podmiotów powiązanych. Publikacja ma charakter praktycznego przewodnika, zawiera bowiem między innymi: przejrzyste objaśnienia sposobu zastosowania wskazanych metod, wzory dokumentacji cen transferowych, w tym tzw. dokumentacji local file i master file, przykład analizy porównawczej, przykłady restrukturyzacji działalności gospodarczej wraz z zaawansowanymi metodami ustalania rynkowości takich restrukturyzacji (m.in. analizą scenariuszową), omówienie odpowiedzialności zarządu i sankcji w zakresie cen transferowych, przybliżenie zasad wyceny transakcji finansowych (pożyczek, gwarancji, poręczeń). Adresaci: Książka przeznaczona jest dla osób zarządzających finansami spółek, kontrolerów finansowych, księgowych, doradców podatkowych, prawników i wykładowców akademickich.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj