ebook Bzpieczeństwo z perspektywy środowiski i obszarów t. 1. -

Bzpieczeństwo z perspektywy środowiski i obszarów t. 1.

  • Autorzy:
  • Wydawnictwo:

    FNCE

  • Format:PDF
XXI wiek charakteryzuje się dużą dynamiką zachodzących zmian. Rozwój nowoczesnych technologii i wzrost znaczenia teleinformatyki spowodowały, że w życiu codziennym coraz trudniej egzystować bez „współczesnych gadżetów”. Od kilku lat standardem jest możliwość komunikacji w czasie rzeczywistym, z wizją i fonią, osób przebywających po dwóch stronach globu. Dokonywanie operacji biznesowych poprzez łącza mobilne nikogo już nie dziwi. W dobie globalizacji nie ma barier, bowiem żyjemy, o czym pisali Tofflerowie, w „globalnej wiosce”. Nowe możliwości, przed którymi stanął człowiek, otwartość przestworzy i mobilność były nadzieją na lepsze jutro. Niektórzy zwolennicy globalizacji i gospodarki neoliberalnej przeliczyli się jednak. Oprócz pozytywów, współczesny świat niesie ze sobą także zagrożenia, głównie zagrożenia w sferze bezpieczeństwa. Okres względnej stabilizacji, z którą mieliśmy do czynienia w ostatniej dekadzie poprzedniego wieku, odchodzi do lamusa. Wypowiedziana na początku tego wieku, po zamachu na World Trade Center, wojna z terroryzmem spowodowała, że współczesny terroryzm przyjął nową jakość i stanowi poważne zagrożenie dla społeczności międzynarodowej. Na arenie międzynarodowej toczy się walka o dominację. Namacalnym tego przykładem jest tworzenie Państwa Islamskiego – Kalifatu czy konflikt rosyjsko-ukraiński. Bezpieczeństwo nie jest raz na zawsze dane, lecz trzeba o nie zabiegać nieustannie. Nowoczesne technologie powodują zmianę oblicza współczesnej wojny, klasyczne działania wojenne stopniowo tracą na swym znaczeniu, a walka coraz częściej przenosi się w cyberprzestrzeń. Podobnie z przestępczością: brak granic wewnętrznych w Unii Europejskiej i ułatwienia w mobilności obywateli umożliwiają także przemieszczanie się przestępców. Na kwestie bezpieczeństwa można spojrzeć z różnych perspektyw oraz środowisk. Jedną z nich jest środowisko lokalne. To na tym obszarze ludzie spędzają większość swojego życia i chcą mieć poczucie bezpieczeństwa. Instytucją, która wspomaga utrzymanie bezpieczeństwa na określony poziomie, jest policja. Jednakże w sytuacjach szczególnych niezbędne jest umiejętne zarządzanie, określane mianem zarządzania kryzysowego.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj