ebook Business English od podstaw - Sławomir Mączka

Business English od podstaw

Business English od podstaw to nowoczesny kurs skierowany do osób chcących poznać zagadnienia ze świata biznesu na poziomie podstawowym (A1+, A2). Materiał dodatkowo zawiera zagadnienia gramatyczne oraz system powtórek, które umożliwią lepsze opanowanie materiału. Business English od podstaw to także zbiór prawie 300 nowych słówek. Wzbogać swoje wypowiedzi już dziś. W tym produkcie znajdziesz: Nice to meet you - Miło mi cię poznać ( słownictwo, uzupełnianie dialogów, czas Present Simple) What are your duties? - Jakie masz obowiązki? ( słownictwo, przymiotniki, zadanie pisemne, gramatyka, czytanie ze zrozumieniem) Workmates - koledzy z pracy ( słownictwo, uzupełnianie luk w zdaniach, oferta pracy, wstawianie brakujących liter) My company - moja firma ( słownictwo, uzupełnianie luk w zdaniach, ćwiczenia gramatyczne, angielskie definicje) In the office - w biurze ( tłumaczenie zdań, wybór poprawnej odpowiedzi, wykreślanka) Phone calls - rozmowy telefoniczne ( słownictwo, uzupełnianie luk w zdaniach, zwroty używane w rozmowach telefonicznych, gramatyka Present Continuous) Business meeting - spotkanie w sprawach handlowych (słownictwo, e-maile, przyimki czasu) Products & Services - produkty i usługi (słownictwo, opis produktu, przymiotniki opisujące produkt) Money matters - sprawy finansowe ( słownictwo, uzupełnianie zdań, zamawianie produktu drogą telefoniczną, some, many, much, any) Send me an e-mail - wyślij mi wiadomość (słownictwo, przyimki, wybór poprawnych odpowiedzi, wiadomości e-mail) Klucz odpowiedzi

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj