ebook Biologia Środowiska - Anna Grabińska-Łoniewska,Bożena Słomczyńska,Anna Rutkowska-Narożniak,Maria Łebkowska,Tomasz Słomczyński,Ewa Zborowska

Biologia Środowiska

Podręcznik w przejrzysty sposób opisuje wybrane zagadnienia z ekologii, morfologii wybranych grup organizmów zasiedlających biosferę, rolę mikroorganizmów w obiegu pierwiastków w przyrodzie czy biologiczne metody klasyfikacji wód. Przedstawia wodę, glebę i powietrze jako środowiska bytowania i przenoszenia mikroorganizmów. Podręcznik przeznaczony jest dla studentów i pracowników naukowych uniwersytetów, akademii rolniczych i uczelni technicznych zajmujących się ochroną i inżynierią środowiska. Zakres tematyczny podręcznika obejmuje podstawy biologii środowiska podane w 5-ciu rozdziałach, dotyczących kolejno: Rozdział 1 Wybranych zagadnień z ekologii. Rozdział 2 Morfologii wybranych grup organizmów zasiedlających biosferę. Rozdział 3 Roli mikroorganizmów w obiegu pierwiastków w przyrodzie. Rozdział 4 Biologicznych metod klasyfikacji wód. Rozdział 5 Wody, gleby i powietrza jako środowisk bytowania i przenoszenia mikroorganizmów.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj