ebook Bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnością - Daria Kamila Krzewniak

Bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnością

Przedstawione w niniejszej książce badania ukierunkowane są na określenie poziomu bezpieczeństwa osób z niepełnosprawnością w środowisku akademickim, poszukiwanie jego najważniejszych uwarunkowań oraz wskazanie zasadniczych kierunków działań podejmowanych przez uczelnie na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa tej grupie studentów.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj