ebook Zrozumieć Chińczyków. Kulturowe kody społeczności chińskich - praca zbiorowa,Ewa Zajdler,Zbigniew Wesołowski,Jan Siniarski,Katarzyna Sarek,Jan Rowiński,Józef Pawłowski,Leszek Niewdana

Zrozumieć Chińczyków. Kulturowe kody społeczności chińskich

Jak struktura języka wpływa na sposób postrzegania rzeczywistości?

Czym jest mandat Niebios i jakie znaczenie ma on dla zrozumienia modelu sprawowania władzy w Chinach?

Jak tradycja religijna i filozoficzna rzutuje na moralną zasadę wzajemności i jak to wpływa na współczesne problemy z korupcją?

Czym jest „twarz” dla Chińczyków i dlaczego nie sposób tego pojąć nie odwołując się do konfucjanizmu?

Oto niektóre z pytań, jakie stawiają i na które odpowiadają autorzy tej pionierskiej pracy. Ich szerokie horyzonty i interdyscyplinarne podejście stanowią o  wyjątkowości i sile tej książki.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj