ebook Porachunki z XX wiekiem. - Tadeusz Drewnowski

Porachunki z XX wiekiem.

Pod koniec pracy zawodowej pragnę zwrócić uwagę na moje rzeczy mniej znane i pamiętane: pierwszy zarys twórczości J J. Szczepańskiego, portrety Giedroycia i Stawara, studium o Ślubie, arcydramacie Gombrowicza. Do nich też należą polemiki w sprawie Jarosława Iwaszkiewicza czy Tadeusza Borowskiego i Herlinga-Grudzińskiego. Cięższy kaliber prezentują teksty na temat konfrontacji literackiej wizji obozów z widmem światowego terroryzmu, demokratyzmu literatury polskiej (Polski everyman i kariera Emersona w Polsce - od Mickiewicza do Dąbrowskiej, Miłosza i Jana Pawła II) oraz dziwnej naszej „literatury urodzonej po roku 1960", czyli przemian trzech „Parnasów bis" w „średnią literaturę w średnim wieku". Moje wojenne pokolenie (roczniki 20), a przynajmniej ta jego część, do której się zaliczam, pokładała kiedyś znaczne nadzieje w „naszym wieku XX". Niestety, z nadziei pozostały „porachunki...", a zamiast puenty -ucieszne historyjki, co by było gdyby...

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj