ebook Wyznaniowe i pozawyznaniowe śluby i rozwody - Baudouin de Courtenay

Wyznaniowe i pozawyznaniowe śluby i rozwody

Dzieło Courtenay'a de Baudouin, Ojca Cezarii, językoznawcy polskiego pochodzenia francuskiego, uznanego za jednego z ojców nowoczesnego językoznawstwa, twórcy kazańskiej szkoły językoznawczej i prekursora praskiej szkoły fonologicznej.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj