ebook Widzenie Różewicza - Robert Cieślak

Widzenie Różewicza

Książka […] podejmuje dialog z Różewiczowską metodą twórczą i jest próbą rekonstrukcji „poetyki oglądu”. Dociekania na temat wielorakiego znaczenia obrazu oraz potencjału percepcyjnego ujawnionego w poezji łączą się w naturalny sposób z analizami funkcji pamięci, w tym także postpamięci historycznej oraz oceną zdolności poezji do kształtowania wyobraźni zbiorowej. Tak nakreślona perspektywa pozwala przyjrzeć się swoiście kłopotliwym miejscom tej twórczości, takim na przykład jak poezja okresu socrealizmu czy zjawisko trwania niewyrażalnego, ujawnianego poprzez motywy wojny i zagłady – stałe i wręcz paradygmatycznie dookreślone składniki instrumentarium poetyckiego autora Niepokoju. Ze Wstępu Robert Cieślak, wybitny znawca twórczości poety, odkrywa po raz kolejny moc poetyckiego głosu Różewicza, rozsadzającego wszelkie dotychczasowe teorie. ********* Seeing of Różewicz The book analyzes creative method of a poet Tadeusz Różewicz, identifying the components of his poetic toolkit. It combines the analysis of the multiple meanings of the image and the perceptual potential revealed in Różewicz's poetry with the analysis of memory functions, including historical post-memory, and the assessment of poetry's ability to shape collective imagination.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj