ebook Myśli Nowoczesnego Polaka - Roman Dmowski

Myśli Nowoczesnego Polaka

„Myśli nowoczesnego Polaka” jest to tekst polityczny Romana Dmowskiego. Roman Dmowski pisze w przedmowie do swojego trzeciego wydania Myśli nowoczesnego Polaka, że celem jego książki nie było propagowanie czytelnika na rzecz pewnych dogmatów, ale pobudzenie go do myślenia o rzeczach, które dla autora mają pierwszorzędną doniosłość moralną. Cel ten lepiej osiągnięty zostanie, gdy czytelnik zobaczy, jak sam autor zastanawia się, zmienia i rozwija swe poglądy pod wpływem spostrzeżeń i doświadczeń… Podstawę dla pierwszego wydania książkowego Myśli z 1903 stanowiła seria artykułów Dmowskiego ukazująca się w 1902 na łamach „Przeglądu Wszechpolskiego” pod pseudonimem R. Skrzycki. Wydanie to miało nakład około tysiąca egzemplarzy i ukazało się pod nazwiskiem autora. Kolejne wydanie ukazało się we Lwowie w 1904. W wyniku nieporozumienia z wydawcą w wydaniu trzecim (Lwów 1907) jako część ostatnia ukazał się artykuł Podstawy polityki polskiej z 1905, który miał w istocie stanowić jedynie komentarz do zamkniętego dzieła. Wydanie czwarte i piąte zostało wydane w Warszawie odpowiednio w 1933 i 1943 bez zmian. W czasach PRL wydawanie Myśli... było zakazane przez cenzurę, ukazywały się one na emigracji (w Londynie) oraz w drugim obiegu. Pierwsze oficjalne wydanie powojenne, poprzedzone przedmową Jana Dobraczyńskiego, ukazało się w 1989 roku.

Dodaj komentarz


Bezcenne źródło historyczne minionej epoki, a jednocześnie idealna wykładnia myśli obozu Narodowej Demokracji, pod przywództwem ojca-założyciela II RP, poligloty i jednej z najważniejszych osób w historii Polski - Romana Dmowskiego. W swojej książce Dmowski postrzega ciągłą walkę między narodami. Każda nacja rozwija się, kiedy rozszerza swoje wpływy i eksportuje swoją kulturę. Dlategoteż atakuje pasywność Polaków i uważa, że rodacy powinni angażować się w życie społeczne.

Q q - 1 sierpnia 2014 17:07

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj