ebook Karain: wspomnienie - Joseph Conrad

Karain: wspomnienie

"Karain: wspomnienie" to nowela Josepha Conrada, wybitnego angielskiego pisarza polskiego pochodzenia.

“Z pokładu naszego szkunera, zakotwiczonego w środku zatoki, Karain wyciągał ramię ku poszarpanym zarysom wzgórz, obejmując teatralnym ruchem całą przestrzeń swej dziedziny. Ten szeroki ruch zdawał się odsuwać wstecz granice jego władztwa, powiększając je naraz do olbrzymich i nieokreślonych rozmiarów; zdawało się nam przez chwilę, że tylko niebo stanowi jego granice.”

Fragmenty z książki: Joseph Conrad. „KARAIN: WSPOMNIENIE”


Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj