ebook Burza - William Shakespeare

Burza

Mocne, płynne i precyzyjne tłumaczenie Piotra Kamińskiego, opatrzone wnikliwym wstępem i komentarzem Anny Cetery-Włodarczyk, w pięknej szacie graficznej Macieja Buszewicza. Edycja zawiera przypisy, spis przekładów oraz powojennych przedstawień "Burzy" na polskiej scenie. Gdzie rozgrywa się akcja "Burzy"? W sensie geograficznym wyspa Prospera leży między Tunisem i Neapolem, w połowie drogi z Afryki do Europy, w miejscu takim jak Lampedusa. W porządku metaforycznym kierunki, z których przybywają postaci, są bez znaczenia. Co więcej, Shakespeare uparcie mnoży współrzędne, czyniąc z "Burzy" rozpędzony, wirujący globus z tysiącami miejsc, w których konfrontacja Starego i Nowego Świata wyznacza pole gry dla Prospera.” (Ze Wstępu) Doskonały przekład... znakomicie utrafiony styl, bogata i pięknie płynąca polszczyzna. (Prof. dr hab. Marta Gibińska) Lekkość pióra, połączona z imponującą rozległością horyzontów interpretacyjnych oraz licznymi przywołaniami bogatej literatury przemiotu. (Prof. dr hab. Andrzej Żurowski) ********* The Tempest A play written by William Shakespeare, in a new translation by Piotr Kamiński. A critical edition with commentary. ********* Dr hab., prof. ucz. Anna Cetera-Włodarczyk (ur. 1970) (ORCID 0000-0001-5711-4867) – profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, szekspirolożka w Instytucie Anglistyki na Wydziale Neofilologii UW. Autorka kilkudziesięciu opracowań z zakresu przekładu literackiego i interpretacji dramaturgii szekspirowskiej, m.in. monografii: "Enter Lear. The Translator's Part in Performance" (WUW 2008) i "Smak morwy: u źródeł recepcji przekładów Szekspira w Polsce" (WUW 2009), a także kilkadziesięciu artykułów poświęconych recepcji i semiotyce dramatu. Od 2008 roku współpracuje z Piotrem Kamińskim, redagując serię nowych przekładów Shakespeare’a: "Ryszard II" (2009), "Makbet" (2011), "Wieczór Trzech Króli" (2012), "Burza" (2012), "Opowieść zimowa" (2014), "Kupiec wenecki" (2015). Inicjatorka 2 projektów badawczych (NCN 2016-2019, NCN 2018-2021) poświęconych polskiej recepcji Shakespeare’a w przekładzie od XIX do XXI wieku: http://polskiszekspir.uw.edu.pl. Piotr Kamiński – tłumacz literatury angielskiej i francuskiej, znawca opery. Autor m.in. monumentalnego przewodnika "Mille et un opéras" (Librairie Artheme Fayard 2003, wyd. pol. "Tysiąc i jedna opera", 2008). Jego przekłady Shakespeare’a wystawiano w Teatrze Narodowym: "Ryszard II" (2009), "Opowieść zimowa" (2017), Teatrze Polskim: "Wieczór Trzech Króli" (2011), "Burza" (2012) i Teatrze Dramatycznym w Warszawie: "Kupiec wenecki" (2014), "Miarka za miarkę" (2016) i "Hamlet" (2019). W 2013 roku uhonorowany za tłumaczenia Shakespeare’a nagrodą ZAiKSu.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj