ebook Życzę mu śmierci - Matt Witten

Życzę mu śmierci

Szcze?s´liwe z˙ycie Susan Lentigo skon´czyło sie? przed laty – wraz z tragiczna? s´miercia? jej ukochanej co´reczki Amy. Jedyne, na co w tej chwili czeka Susan, to kara s´mierci dla mordercy dziecka. Pragnie zobaczyc´ tego człowieka martwego. Dzie?ki pomocy przyjacio´ł zdobywa pienia?dze, aby przeprawic´ sie? przez całe Stany do Dakoty Po´łnocnej, gdzie za kilka dni ma sie? odbyc´ egzekucja. Susan liczy na to, z˙e po niej wreszcie odzyska spoko´j i pogodzi sie? ze strata?. Podro´z˙ okazuje sie? jednak pełna komplikacji, a co waz˙niejsze, rodzi podejrzenia, z˙e czekaja?cy w celi s´mierci człowiek moz˙e byc´... niewinny. Co w tej sytuacji zrobi matka, kto´ra za wszelka? cene? pragnie poms´cic´ s´mierc´ ukochanego dziecka? Czy pragnienie sprawiedliwos´ci przyc´mi che?c´ dotarcia do prawdy?

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj