ebook Bieguni - Olga Tokarczuk,Jarosław Gach

Bieguni

“Biegun” to świetny komiks dla młodzieży opowiadający historię trójki przyjaciół – Tomasza, Jana i Mateusza, których drogi rozeszły się wraz z wkroczeniem w dorosłość. Kiedy wiele lat później Mateusz ulegnie wypadkowi w górach, Jan postanowi ściągnąć Tomasza do rodzinnego miasteczka. Jednak wspomnienia wspólnych eskapad to za mało, by wyrwać przyjaciela z pourazowej traumy. Potrzeba wyzwania w postaci realizacji szalonego planu z dzieciństwa – podróży na Biegun Północny. Przy pomocy mieszkańców miasteczka, swojej asystentki i skandynawskich inwestorów Tomasz udowodni, że można to zrobić nie opuszczając granic kraju, a wielkiego podróżnika można spotkać w przydrożnym warsztacie samochodowym. Poznaj tę niezwykłą opowieść o przyjaźni i zdobywaniu biegunów.

Dodaj komentarz


Bieguni to odłam rosyjskich prawosławnych staroobrzędowców. Autorka pisze zgodnie z ich wiarą. Zbiór ludzkich historii, przemyśleń narratorki i luźnych obrazów z pozoru bez ładu i składu. Niezwykły dziennik z podróży.

Cezary Kolczuga - 19 kwietnia 2013 15:28


Napisana trudnym językiem, uznająca podróżowanie jako jedyną ucieczkę przed złem świata. Na jej stronach odkrywamy, że u podstaw każdej decyzji człowieka leży potrzeba nieustannego ruchu. Lektura wymagająca, ale dająca olbrzymią satysfakcję.

Artem - 26 marca 2013 22:28

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj