ebook Baw się poprzez animaloterapię - Anna Franczyk,Katarzyna Krajewska,Joanna Skorupa

Baw się poprzez animaloterapię

Od dawna wiadomo, że zwierzęta mają pozytywny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka. Już dwa tysiące lat temu Hipokrates zauważył, że jazda konna pobudza funkcje organizmu i łagodzi schorzenia. Kolejne udokumentowane próby wykorzystania zwierząt w leczeniu sięgają XVIII wieku. Opisał je dyrektor angielskiego szpitala psychiatrycznego – William Tuke. Jako pierwszy wprowadził on na teren szpitala zwierzęta domowe, nad którymi opiekę sprawowali pacjenci. Dzięki tym działaniom podopieczni szpitala psychiatrycznego szybciej uczyli się kontrolować własne emocje. Prowadzone od wielu lat badania naukowe potwierdzają ogromne korzyści płynące z kontaktów człowieka ze zwierzętami. Dowiedziono, że samo przebywanie w towarzystwie zwierząt oddziałuje terapeutycznie na osoby w okresie rekonwalescencji, uspokaja w przypadku stresu, w stanach lękowych, nadpobudliwości, znacznie zmniejsza napięcie psychiczne, a nawet obniża ciśnienie, jednocześnie pobudzając do aktywności w przypadku depresji czy też apatii. Znacząco poprawia się działanie układu odpornościowego, jak również ogólny stan psychiczny. Stałe obcowanie ze zwierzętami pomaga też zapomnieć o samotności. Zwierzęta dają nam tak wiele za tak niewiele – odrobina czułości, pełna miska, a w zamian ogromne przywiązanie, jakie okazują właścicielowi. To wszystko sprawia, że czujemy się potrzebni, kochani, wartościowi.Kilka słów o animaloterapii Czym jest animaloterapia? ................................................................... 9 Jakie zwierzęta wykorzystuje się w animaloterapii? ............................ 10 Dla kogo są przeznaczone zajęcia animaloterapii? ............................... 12 Cele animaloterapii ............................................................................... 12 Metody, formy i zasady pracy wykorzystywane podczas zabaw i ćwiczeń z udziałem zwierząt .............................................................. 14 Wybrane rodzaje animaloterapii ........................................................... 16 Gdzie można prowadzić pracę terapeutyczną z udziałem zwierząt? ... 21 Poznajmy się Poznajemy siebie poprzez zabawy i ćwiczenia zmysłowe ................... 23 Ćwiczenia i zabawy z udziałem zwierząt rozwijające i usprawniające funkcje percepcyjne Percepcja wzrokowa i koordynacja wzrokowo-ruchowa ..................... 31 Percepcja i pamięć słuchowa ................................................................ 40 Zabawy i ćwiczenia wrażliwości słuchowej .................................... 40 Zabawy i ćwiczenia rytmizujące oraz z zakresu koordynacji słuchowo-ruchowej z udziałem zwierząt ......................................... 43 Zabawy i ćwiczenia rozwijające słuch fonematyczny, analizę i syntezę słuchową ............................................................... 45 Zabawy i ćwiczenia doskonalące pamięć słuchową i słowną .......... 51 Mowa i myślenie (zabawy usprawniające aparat mowy, zabawy i ćwiczenia logopedyczne, zabawy werbalne) ................... 52

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj