ebook Bardzo długa umowa terminowa zawarta jeszcze przed 22 lutego 2016 r. - co może pracodawca - Szymon Sokolik,Monika Frączek

Bardzo długa umowa terminowa zawarta jeszcze przed 22 lutego 2016 r. - co może pracodawca

Nowy limit 33 miesięcy trwania zatrudnienia na podstawie umów terminowych obejmuje też umowy zawarte w starym stanie prawnym (z tym, że 33 miesiące są wówczas liczone od 22 lutego 2016 r.). Jeśli więc takie umowy naruszą limit, zatrudnienie przekształci się w bezterminowe. Chyba, że wystąpi któryś z wyjątków wskazanych w przepisach.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj