ebook Badania przepływu cieczy w aparatach przemysłowych metodami wizualizacyjnymi i metodami symulacji numerycznej. Zeszyt "Mechanika" nr 266 - Witold Suchecki

Badania przepływu cieczy w aparatach przemysłowych metodami wizualizacyjnymi i metodami symulacji numerycznej. Zeszyt "Mechanika" nr 266

W pracy zostały przedstawione wybrane badania przepływu cieczy w aparatach przemysłowych metodami wizualizacyjnymi i metodami symulacji numerycznej. Praca zawiera część teoretyczną i praktyczną oraz przegląd literatury w zakresie badania przepływu cieczy w aparatach przemysłowych za pomocą tych metod. W części teoretycznej przedstawiono wybrane metody symulacji numerycznej, którymi posługiwano się podczas realizacji badań oraz metody wizualizacyjne badania przepływu cieczy, ze szczególnym uwzględnieniem dokładności pomiarów i możliwości poprawy jakości uzyskanych wykresów pól prędkości. Nowością opracowaną przez autora w części teoretycznej są metody: filtrowania wektorowych wykresów pól prędkości (rozdz. 4.3.3) oraz usuwania szumu z obrazów CCD (rozdz. 4.5).

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj