ebook Awans zawodowy nauczyciela wychowania fizycznego - Kazimierz Ostrowski

Awans zawodowy nauczyciela wychowania fizycznego

Książka zawiera wyjaśnienia, sugestie i podpowiedzi, w jaki sposób podejść od strony prakseologicznej i praktycznej do realizacji skomplikowanej pedagogicznie procedury awansu zawodowego przez nauczycieli wychowania fizycznego. Awans zawodowy wyznacza pewne oczekiwania względem nauczycieli, którzy przechodzą fazy od nowicjusza do pedagoga mistrza. W tym świetle zawartość treściowa książki ukazuje procedury formalne oraz rozwiązania dydaktyczno-wychowawcze, które umożliwiają spełnienie wymogów stawianych na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczyciela wychowania fizycznego. Adresatami opracowania mogą być nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, wykładowcy szkół wyższych (AWF, uczelnie pedagogiczne), doradcy metodyczni i konsultanci, nauczyciele-instruktorzy domów kultury i placówek pracy pozaszkolnej.Wstęp Rozdział pierwszy Dawne i współczesne przemiany dotyczące tożsamości zawodowej i rozwoju pedagogicznego nauczyciela wychowawcy 1. Poglądy na kształtowanie się społeczności nauczającej na przykładzie niektórych zagadnień historii myśli pedagogicznej i dziejów kultury fizycznej 2. Współczesna tożsamość zawodowa i rozwój pedagogiczny nauczyciela wychowawcy 3. Ogólna terminologia i ustalenia definicyjne związane z rolą zawodową nauczyciela wychowania fizycznego Rozdział drugi Pierwszy etap awansu zawodowego nauczyciela wychowania fizycznego – od stażysty do nauczyciela kontraktowego 1. Zadania pedagogiczne w okresie stażu oraz procedury formalne umożliwiające uzyskanie stopnia nauczyciela – kontraktowego 2. Wybrane rozwiązania dydaktyczno-wychowawcze w świetle rozwoju zawodowego nauczyciela – stażysty Rozdział trzeci Drugi etap awansu zawodowego nauczyciela wychowania fizycznego – od kontraktu do mianowania 1. Zadania pedagogiczne w okresie stażu oraz procedury formalne umożliwiające uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego 2. Wybrane rozwiązania dydaktyczno-wychowawcze w świetle rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego Rozdział czwarty Trzeci etap awansu zawodowego nauczyciela wychowania fizycznego – nauczyciel dyplomowany 1. Zadania pedagogiczne w okresie stażu oraz procedury formalne umożliwiające uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego 2. Wybrane rozwiązania dydaktyczno-wychowawcze w świetle rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego Rozdział piąty Awans zawodowy w opinii nauczycieli szkół bydgoskich – uwarunkowania pedeutologiczne Uwagi końcowe Bibliografia

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj