ebook Awangarda mniej znana. Przypadki poezji - Sławomir Sobieraj

Awangarda mniej znana. Przypadki poezji

Monograficzna praca podejmuje wybrane zagadnienia liryki międzywojennej. Zamieszczone w niej szkice i studia poświęcone zostały twórczości poetyckiej, która dotąd nie była zbyt często obiektem badań historycznoliterackich. Autor odnosi się do dokonań zapoznanych przedstawicieli futuryzmu, ekspresjonizmu i formizmu, współtworzących na przełomie drugiej i trzeciej dekady 20. wieku front nowej sztuki w kulturze polskiej. Interpretuje intrygującą formalnie i tematycznie lirykę Adama Bederskiego, Wandy Melcer-Rutkowskiej, Juliusza Feldhorna i innych. Analizuje intermedialne aspekty wierszy poetów bardziej wówczas docenianych: Tytusa Czyżewskiego i Stanisława Młodożeńca. Wprowadza w świat myśli niezależnej i eksperymentalnych konstrukcji słownych rewolucjonistów awangardy, odsłania kulisy ich działań. W najbardziej interesujących rozdziałach pracy omawia motywy: „nowego początku” oraz młodości, występujące w liryce awangardowej, przedstawia także zagadnienie wizualności.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj