ebook Autyzm i zespół Aspergera - Anita Bryńska,Gabriela Jagielska,Jadwiga Komender

Autyzm i zespół Aspergera

Zanim autyzm dziecięcy opisano jako chorobę, jego fenomen był znany i opisywany w baśniach i legendach. Opowiadały one o dzieciach, które do pewnego momentu prawidłowo się rozwijały, a potem zostały zaczarowane, podmienione przez wróżki lub owładnięte przez złe duchy. Zachowania tych bohaterów baśni odpowiadają dokładnie objawom choroby zwanej dziś autyzmem. Książka przedstawia aktualny stan wiedzy o autyzmie. Nie można go wyleczyć, jedyną znaną na razie formą pomocy jest zindywidualizowana terapia prowadzona z udziałem dzieci i rodziców. Wymaga ona stałego kontaktu z całą grupą specjalistów – ale w konsekwencji może ona bardzo korzystnie wpłynąć na społeczne funkcjonowanie dziecka autystycznego, a zwłaszcza na jego sprawność intelektualną. „Autyzm i zespół Aspergera” to książka adresowana do rodziców, którzy poszukują porad dotyczących opieki nad dziećmi z tego typu zaburzeniami, ale też dla specjalistów poszukujących najnowszych danych o zaburzeniach neurorozwojowych.Autyzm dziecięcy - rys historyczny, Gabriela Jagielska 9 Epidemiologia całościowych zaburzeń rozwoju, Gabriela Jagielska 13 Etiologia zaburzeń autystycznych, Gabriela Jagielska 17 Czynniki genetyczne 19 Zaburzenia metaboliczne 22 Czynniki z okresu ciąży i porodu 23 Szczepienia i infekcje przewodu pokarmowego 25 Zmiany neuroanatomiczne i czynnościowe mózgu 26 Związek autyzmu i padaczki 27 Czynniki neuropsychologiczne 28 Objawy autyzmu dziecięcego, Gabriela Jagielska 33 Wczesne objawy autyzmu dziecięcego 36 Objawy autyzmu w wieku przedszkolnym i szkolnym 43 Inne problemy behawioralne 48 Zespół Aspergera - kryteria diagnostyczne, obraz kliniczny, Anita Bryńska 51 Kryteria diagnostyczne zespołu Aspergera 51 Obraz kliniczny zespołu Aspergera 54 Diagnostyka różnicowa i badania diagnostyczne, Gabriela Jagielska 61 Zaburzenia współwystępujące w autyzmie i zespole Aspergera, Anita Bryńska 65 Rokowanie w autyzmie i zespole Aspergera, Anita Bryńska 67 Leczenie zaburzeń autystycznych, Anita Bryńska 71 Sprawność intelektualna dziecka autystycznego, Jadwiga Komender 77 Dziecko autystyczne w rodzinie, Jadwiga Komender 81 Autyzm i przywiązanie, Jadwiga Komender 85 Wychowywanie i nauczanie dziecka autystycznego, Jadwiga Komender 91 Uwagi ogólne 91 Rozwój ruchowy 96 Zabawa 97 Samoobsługa 97 Rozwój społeczny 99 Rozwój emocjonalny 101 Edukacja szkolna 102 Rozwój mowy 103 Rytuały 105 Wrażliwość sensoryczna 106 Ataki złego humoru i krzyku 107 Trening czystości 108 Zaburzenia snu 108 Samookaleczanie się 109 Zachowania destrukcyjne 109 Pytania i odpowiedzi 111 Słownik terminów medycznych i psychologicznych 119 Literatura uzupełniająca 123

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj