ebook Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w mediach masowych. T. 3 -

Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w mediach masowych. T. 3

Kolejny – trzeci – tom z serii autopromocyjnej pt. Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w mediach masowych stanowi zbiór artykułów, które tym razem strategii kreowania wizerunku poszukują właśnie w mediach masowych. W tej niezwykle chłonnej przestrzeni dojrzeć można bowiem realizacje rozmaitych strategii autopromocyjnych przyjmowanych przez tych, którzy wszelkimi możliwymi sposobami próbują zaistnieć w świadomości czytelnika, słuchacza czy widza. Przywołane taktyki są zatem nie tylko asumptem do podjęcia refleksji nad rozmaitymi jednostkami czy grupami społecznymi wykorzystującymi przestrzeń publiczną w celu promowania własnego wizerunku, lecz także doskonałym punktem wyjścia do analizy obranej przestrzeni medialnej, w której za sprawą słowa i obrazu dokonuje się prezentacja określonych postaw. Mamy nadzieję, że teksty, które oddajemy w Państwa ręce zainteresują, pobudzą do refleksji i będą inspiracją do odkrywania dyskursu autopromocyjnego.Spis treści Wstęp (Aleksandra Kalisz, Ewelina Tyc) / 7 Wizerunek w przestrzeni medialnej Annette Siemes : Powstawanie (auto)wizerunku w kontekście biografii medialnej i rozwoju techno¬logii / 11 Zbigniew Bednarek: Narracje wojenne i obrazy konfliktów kulturowo-politycznych: istota funkcjono¬wania w mediach a wpływ na postawy społeczeństw / 27 Michael Fleischer: Konstruktywny charakter image’u osobowości / 35 Agata Kotowska: Autoprezentacja a obraz samego siebie — socjalizacyjne uwarunkowania wizerunku / 53 Beata Duda, Wioletta Wilczek: Różne oblicza ks. Charamsy. Oddźwięk medialny po coming oucie duchownego / 63 Wizerunek a osobowość medialna Violetta Jaros: Strategie autoprezentacyjne stosowane przez Joachima Lelewela w jego pismach naukowych / 77 Agnieszka Jezierska-Wiśniewska: Twórca pomiędzy paradygmatem romantycznym a nowymi mediami. Przykład Charlotte Roche i Michała Witkowskiego / 89 Maciej Kledzik: Wizerunek Marka Edelmana, Jerzego Urbana i Daniela Passenta w mediach pub¬licznych / 99 Ewelina Tyc : Bezludna wyspa Niny Terentiew jako przykład kreacji wizerunku opartej na stereo¬typie płci / 115 Anna Wójciuk: Agresywna autoprezentacja — medialny wizerunek Magdaleny Gessler i Wojcie-cha Modesta Amaro / 129 Alicja Bronder: Homo erectus — o sposobie kreowania wizerunku w serialu paradokumentalnym Wizerunek a typ medialny / 141 Ewa Ficek: Medialne kreacje doradców (przypadek dyskursu kulinarnego) / 155 Iwona Grodź: „Współczesny Golem polityki”. Kreacja wizerunku w mediach masowych na przykładzie filmu Jak to się robi Marcela Łozińskiego (2006) / 165 Alina Naruszewicz-Duchlińska: Autopromocja zawodowa w Internecie na przykładzie logopedów / 177 Anna Pyszkowska: Igerkreacja: psychologiczny obraz użytkowników Instagrama / 187 Adam Warzecha: Postindustrialna religijność Polaków A.D. 2016 / 197 Magdalena Wojtyka : Autoprezentacja w dawnych ogłoszeniach matrymonialnych — analiza wybranych przykładów / 207

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj