ebook Austriacy o standardzie złota - Murray Newton Rothbard,Hans Sennholz,Richard Ebeling,Roger Garrison,Joseph Salerno,Lawrence White,Ron Paul,Llewellyn Rockwell

Austriacy o standardzie złota

Książka Austriacy o standardzie złota jest zbiorem prac M. N. Rothbarda, H. Sennholza, J. T. Salerno, R. M. Ebelinga, R. W. Garrisona, L. H. White’a i R. Paula na temat złota jako podstawy wolnorynkowego pieniądza. „Towar pieniężny to swego rodzaju towar odniesienia, punkt orientacyjny, a nie jednostka miary. Fizycznym odpowiednikiem niezmiennej wartości, która służyłaby do mierzenia innych wartości, jest niezmienny punkt odniesienia w kosmosie. [...] Najbardziej odpowiednim punktem odniesienia jest punkt, w którym umieściły nas dzieje wszechświata. Podobnie jest w wypadku wartości odniesienia (reference value). Towarem odniesienia, który najlepiej nadaje się do tej roli, jest towar pieniężny wyłoniony w procesie rynkowym. [...] Aby osiągnąć stabilność pieniądza, która mogłaby doprowadzić zarówno do wzrostu zatrudnienia, jak i niemal stałego poziomu cen, wystarczyłoby powstrzymanie się rządu od ingerowania w funkcjonowanie standardu towarowego wyłonionego przez rynek”. Roger W. Garrison (fragment rozdziału Koszty standardu złota) „Akademicki kurs makroekonomii zawiera wyłącznie omówienie systemu pieniężnego opartego na państwowej produkcji pieniądza. O innych możliwościach produkowania pieniądza nie wspomina się [...] choć sporo czasu poświęca się na omówienie szkodliwości monopoli jako takich. [...] Monopol w sferze pieniądza jest co najmniej tak szkodliwy jak w innych sferach. Jego zniesienie pozwoliłoby na ustanowienie standardu pieniądza znacznie lepszej jakości niż pieniądz papierowy”. Mateusz Machaj (fragment wstępu)1. Argumenty za prawdziwym złotym dolarem – Murray N. Rothbard 2. Publikacje Carla Mengera o pieniądzu – Hans F. Sennholz 3. Ludwig von Mises i standard złota – Richard M. Ebeling 4. Koszty standardu złota – Roger W. Garrison 5. Standard złota i międzynarodowy system pieniężny - wkład Michaela A. Heilperina – Joseph T. Salerno 6. Wolna bankowość i standard złota – Lawrence H. White 7. Polityczny i gospodarczy program powrotu do prawdziwego standardu złota – Ron Paul

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj