ebook Auschwitz Obóz i miasto - Sybille Steinbacher

Auschwitz Obóz i miasto

Auschwitz – symbol ludobójstwa dokonanego na Żydach europejskich, najrozleglejszy kompleks obozów koncentracyjnych i zagłady, zarządzany przez nazistowskie SS, usytuowany obok miasta Oświęcim, w którym realizowane były niemieckie plany utworzenia „wzorcowego miasta na Wschodzie”. Autorka ukazuje historię miejsca, gdzie normalne życie mieszkańców Oświęcimia, w tym niemieckich osadników, przeplatało się ze zbrodniami w obozie, a inwestycje przemysłowe niemieckich firm z III Rzeszy łączyły się z eksploatacją niewolniczej pracy więźniów i ludobójstwem na niespotykaną w dziejach skalę. Sybille Steinbacher jest profesorem historii współczesnej na Uniwersytecie w Wiedniu, byłą stypendystką Fundacji im. Alexandra von Humboldta na Uniwersytecie Harvarda i profesorem wizytującym Fritz Bauer Institut. W 1996 r. współpracowała z Niemieckim Instytutem Historycznym w Warszawie. Jest autorką publikacji z zakresu dziejów narodowego socjalizmu oraz holocaustu, m.in.: ’Musterstadt’ Auschwitz. Germanisierungspolitik und Judenmord in Ostoberschlesien (2000) i Dachau. Die Stadt und das Konzentrationslager in der NS-Zeit (1993, 1994).Podziękowania 7 Tak było w Auschwitz 9 Tematyka książki 11 1. Miasto Oświęcim 13 Miejscowość pograniczna od stuleci 13 Katolicy i Żydzi 15 Budowa obozu 18 Początek wojny w 1939 roku 21 2. Obóz koncentracyjny 29 Auschwitz w narodowosocjalistycznym systemie obozów 29 Więźniowie 33 Załoga obozowa SS 44 3. Praca przymusowa i zagłada 49 IG Farben 49 Monowitz i podobozy 56 Zasada selekcji 62 4. „Wzorcowe miasto” Auschwitz 65 Bastion niemieckości na Wschodzie 65 Narodowosocjalistyczne plany 69 Zbrodnie a opinia publiczna 76 5. „Ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej” 82 Polityka zagłady 82 Eksperymenty z zabijaniem 90 Birkenau 92 6. Centrum zagłady 97 Instytucje i technika ludobójstwa 97 Eksterminacja Żydów 106 Inne grupy ofiar 110 Lekarze w Auschwitz 113 7. Końcowy etap 117 Auschwitz i alianci 117 Bunt Sonderkommando 120 Likwidacja obozu i marsz śmierci 123 8. Miasto i obóz po wyzwoleniu 129 Koniec „wzorcowego miasta” 129 Lazaret, obóz jeńców wojennych, muzeum pamięci 131 Liczba ofiar 132 9. Auschwitz przed sądem 137 Procesy w Polsce 137 Wyroki aliantów i praktyka sądownicza wczesnej Republiki Federalnej Niemiec 140 Proces frankfurcki i inne postępowania sądowe 145 10. Kłamstwo oświęcimskie 153 Opublikowane źródła i relacje 158 Opracowania 160 Plany obozów 165 Mapy 172 Wykaz stopni SS 174 Słownik ważniejszych terminów 175 Spis map i planów 178 Indeks nazwisk 179

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj