ebook August II w poszukiwaniu sojusznika - Urszula Kosińska

August II w poszukiwaniu sojusznika

W latach 1725–1730 Europa podzieliła się na dwa obozy polityczne: alians hanowerski i ligę wiedeńską. Starzejący się August II podjął próbę znalezienia na arenie międzynarodowej sojuszników, którzy daliby mu gwarancję bezpieczeństwa na wypadek wojny, a przede wszystkim zapewnili jego synowi sukcesję polską. Starania te napotykały na stałe kontrakcje ze strony Prus, Rosji, Austrii, a także Francji i Anglii – Hanoweru, niegodzących się na wzmocnienie pozycji króla polskiego na arenie międzynarodowej i zwalczających jego sukcesyjne aspiracje. Prace Instytutu Historycznego UW.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj