ebook Audiodeskrypcja dzieł sztuki. Metody, problemy, przykłady - Aneta Pawłowska,Julia Sowińska-Heim

Audiodeskrypcja dzieł sztuki. Metody, problemy, przykłady

Autorki książki przedstawiły problem wyrównania szans osób niewidomych i niedowidzących w dostępie do dóbr kultury. Zaprezentowały metodę tworzenia audiodeskrypcji dzieł w kontekście upowszechniania sztuki wśród osób z dysfunkcjami wzroku. Ponieważ tworzenie audiodeskrypcji wymaga znacznego zasobu zróżnicowanej wiedzy, zaproponowały wprowadzenie specjalistycznych zajęć z audiodeskrypcji prowadzonych metodą projektową. [...] Zebrany w ten sposób materiał stał się ważnym uzupełnieniem książki, a zarazem pozwolił na cały szereg istotnych sformułowań związanych z teorią i praktyką tworzenia audiodeskrypcji. Ta pionierska praca jest istotną pozycją dla studentów, muzealników i wszystkich zainteresowanych ułatwianiem osobom z niepełnosprawnością wzroku, niewidomym i niedowidzącym dostępu do sztuk plastycznych, a tym samym integracji społecznej w obszarze kultury. Z recenzji prof. Ryszarda HungeraWSTĘP 7 AUDIODESKRYPCJA – WPROWADZENIE 9 SPOSOBY REKOMPENSATY ZABURZEŃ WZROKU 13 METODY TWORZENIA AUDIODESKRYPCJI 17 PIĘKNO, EKFRAZA, OBIEKTYWIZM 23 BENEFICJENCI KOŃCOWI TWORZONYCH AUDIODESKRYPCJI 27 PERCEPCJA OTOCZENIA MIEJSKIEGO ORAZ DZIEDZICTWA ARCHITEKTONICZNEGO 29 haptyczne doświadczanie otoczenia 31 orientacja w przestrzeni miejskiej i otoczeniu architektonicznym 33 NAUKA AUDIODESKRYPCJI W EDUKACJI AKADEMICKIEJ 37 cele 38 cele metapoziomowe 39 usytuowanie metody projektowej w teorii dydaktyki 39 TWORZENIE AUDIODESKRYPCJI – UWARUNKOWANIA SYTUACYJNE 41 Muzeum Sztuki w Łodzi (ms1) – Sala Neoplastyczna 41 Muzeum Sztuki w Łodzi (ms2) – wybrane obiekty artystyczne 48 Muzeum Miasta Łodzi – audiodeskrypcja wnętrz muzealnych 51 uzyskane przez uczestników zajęć kompetence zawodowe i społeczne 59 AUDIODESKRYPCJA – PRZYKŁADY 61 audiodeskrypcja Sali Neoplastycznej 61 audiodeskrypcja wybranych dzieł z kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi 72 audiodeskrypcja wnętrz Pałacu Poznańskich 81 audiodeskrypcje w praktyce codziennej Muzeum Miasta Łodzi (Paulina Dzwonkowska) 129 PODSUMOWANIE 131 ANEKS 133 fragmenty kart autoewaluacyjnych studentów 133 karta ewaluacyjna 134 BIBLIOGRAFIA 137 WYKAZ ILUSTRACJI 141

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj